Dijital Dönüşüm Aşamaları Nelerdir?

  • Home
  • Blog
  • Dijital Dönüşüm Aşamaları Nelerdir?
Dijital Dönüşüm Aşamaları Nelerdir?

Bilgi teknolojilerinin yükselişi ve küreselleşme ile birlikte işletmelerin rekabet ortamındaki gücü, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma ölçüleriyle paralel olarak şekillenmektedir. Bu konuda adım atıp ilerleme kaydetmiş işletmeler söz konusu rekabette bir adım öndeyken değişikliğe ayak uyduramayan işletmelerin eski alışkanlıklarını devam ettirerek rekabet avantajı elde etmesi ve firmalarını ayakta tutması olanaksızdır. Dijital dönüşüm, günümüzde işletmelerin ekonomik kalkınmasında ve rekabet üstünlüğü kazanmasında önemli bir araçtır. Dolayısıyla rakiplerini geriden takip etmek istemeyen işletmelerin dijital teknolojilerden verimli ve etkin bir şekilde faydalanması gerekmektedir. Bu yazımızda dijital dönüşümden yola çıkarak işletmeler için dijital dönüşüm aşamalarını ve en güncel teknolojileri paylaşıyoruz…

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, kısaca, işletmelerin ileri seviye teknolojileri iş dünyasına taşıması, bu teknolojileri etkin kullanımı ve bunun sonucunda yeni iş modelleri üretmeleri olarak tanımlanabilir. Yani dijital dönüşüm için işletmelerin dijital iş dünyasına taşınmasının bir yoludur diyebiliriz.

Dijital dönüşüm, yeni teknolojilerin kullanılmasıyla işletmelere rekabet avantajı sağlamakla birlikte işletmelere verimlilik ve büyüme getirecek inovatif iş modelleri, ürünler, hizmetler ve müşteri deneyimleri yaratma imkanı sunar. Aynı zamanda dijital dönüşüm, üretilen ürün ya da hizmetlerin pazara sunulma sürelerini de en aza indirmeyi sağlar.

Doğru bir şekilde uygulandığında dijital dönüşüm, her sektör ve her büyüklükteki işletme için oldukça önemli bir araçtır. Nitekim günümüzde dijital dönüşüm ve etkileri, ekonomik, iş ve sektörel yapılar ve kamusal yönetim alanlarında farklı hızlarda değişim yaratmaktadır.

Toparlayacak olursak, dijital dönüşüm; mevcut iş gücünün daha verimli ve hızlı olmasını sağlama, müşteri ilişkilerini ve deneyimini geliştirme, rekabet avantajı sağlama, iş akışlarının optimize ederek iş birliğini pratik ve hızlı hale getirme gibi özellikleri ile işletmelerin başarısını ve karlılığını korumasında stratejik bir araç niteliğindedir.

İşletmeler İçin Dijital Dönüşüm Yol Haritası

İşletmelerin dijital dönüşüm için bir yol haritası hazırlaması, bu süreci başarıyla yönetip sürdürmelerini sağlar. İşletmeler için dijital dönüşüm yol haritasının bileşenleri aşağıdaki gibidir:

İnsan (Nitelikli İş Gücü)

Dijital dönüşümle birlikte farklı nitelik ve becerilere sahip işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. İstihdam edilecek personeller dijital dönüşümün sürdürülebilirliği için önemli olduğundan bilgi teknolojileri konusunda yetenekli ve kendilerini geliştirmeye açık kişiler olması gerekmektedir.

Teknoloji

Dijital dönüşüm sürecinde teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturulması gerekmektedir.

Altyapı

Dijital dönüşümün en önemli öğesi olan verilerin iletişim altyapılarının güçlendirilmesi oldukça mühimdir. Bunun için hızlı ve güvenilir bir internet ağı, ilave sensörler, kablosuz teknolojiler ve veri depolama sistemlerine ihtiyaç vardır.

Tedarikçiler

Dijital dönüşümün başarısı ve sürdürülebilirliği açısından dijital teknoloji ürün ve hizmetlerini geliştiren işletmelerin nitelik ve niceliklerinin artırılması gerekmektedir.

Kullanıcılar

Dijital dönüşümün sağlanması ve başarıya ulaşması için kullanıcıların bu dönüşüm sürecini desteklemesi gerekmektedir.

Yönetim

Dijital dönüşüm sonrası süreçler dinamik hale geleceğinden işletmelerin yönetimi karmaşık bir hal alabilir. Bu nedenle dijital dönüşüm sürecini yönlendirecek etkili bir yönetim yapısının oluşturulması gerekmektedir. Bununla birlikte süreçlerin takip edilmesi, performanslarının ölçülmesi gibi uygulamalar söz konusu dinamikliği optimize edecektir.

Strateji

Dijital dönüşüm sürecinde işletmeler; kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemeli, hedeflere ulaşmak için yapılacakları listelemeli, vizyon olarak bir amaç belirlemeli ve tüm personellerini bu amaca ulaşmayı hedefleyerek çalışmaya teşvik etmelidir.

Organizasyon

İşletmelerin yapısını ve kültürünü değiştirecek bir organizasyon yapılmalı, dijital dönüşüm birim ve yapıları oluşturulmalıdır. Organizasyon işleri için bir sorumlu atanmalı, atanacak kişiye yönetime yakın bir pozisyon ve geniş yetkiler verilmelidir.

En Güncel Teknolojiler

Dijital teknolojiler, aynı işletmenin farklı konumlarındaki ya da mobil çalışanları ve birlikte iş yapan farklı işletme çalışanlarının arasında veri aktarımının ve dolayısıyla iş birliğinin kolay sağlanmasına imkan sunmaktadır. Bu sebeple uzmanlar, dijital dönüşümün ilk safhalarında iş birliğini sağlayıp geliştirmek için yazılım teknolojilerinden faydalanmayı önermektedirler.

Bu doğrultuda tasarlanan ERP; sahip olduğu takip, izlenebilirlik, tasarruf, değerlendirme, sadelik ve raporlama modülleri ile kurumların bütün iş süreçlerini ve kaynaklarını etkin bir biçimde yönetmeyi amaçlayan kurumsal kaynak planlama yazılımıdır. BI; sistemi kolay kullanılır, görsel bakımdan zengin raporlama çözümleme yeteneklerine sahip, farklı veri kaynaklarını birleştirerek yöneticilere çok boyutlu bir görüş sağlayan, özgün bir yazılım sistemidir. HR; güncel teknolojide esnek İK anlayışına sahiptir, işletmelerde işe alımdan emekliliğe kadar geçen tüm insan kaynakları süreç ve aşamalarını destekleyerek, dinamik altyapısı ile sorunsuz bir şekilde süreçlerinizi yönetmenizi sağlar. MethodWizard; operasyonların veri tabanı bütünlüğü içinde bilgisayar ortamına aktarılarak saklanmasına ve analiz eden kolay kullanılır işlevleriyle yalın üretim çalışmalarının amacına ulaşmasını olanaklı kılan, web tabanlı bir yazılım ürünüdür.

Sonuç olarak, dijital dönüşüm ekonomik ve toplumsal yapılarla birlikte iş yaşamında büyük değişiklikler yapmaya devam etmektedir. Bu nedenle zamanında harekete geçen, stratejilerini oluşturan, işletmelerini yeni dünya gerçeklerine göre hazırlayan kurumlar rekabette öne geçmektedir.