İş Analitiği Nedir? Ne İşe Yarar?

  • Home
  • Blog
  • İş Analitiği Nedir? Ne İşe Yarar?
İş Analitiği Nedir? Ne İşe Yarar?

İş dünyasında ilerleyen rekabet ortamı firmaları üstünlük sağlamak amacı ile teknolojiden mümkün olan en üst düzeyde yararlanmaya teşvik ediyor. Çünkü işletme yöneticilerinin geleneksel yöntemlerle stratejik kararlar alması artık çok hale geldi. Bu kararları almak için en güncel yöntem ise büyük verilerden anlamlı ve faydalı bilgiler elde etmektir. Eldeki verileri anlamlı bilgilere dönüştürme sürecinde iş analitiği çözümleri etkin rol oynamaktadır. Bu yazımızda “İş Analitiği” kavramının üzerinde duracağız.

İş Analitiği Nedir?

İş analitiği (business analytics), işletmelerin doğru bilgiler ve hızlı karar verme yeteneği elde etmesini sağlayacak şekilde mevcut verilerin analiz edilip raporlanmasını sağlar. Bu veriler hem müşteri davranışlarını ve taleplerini anlamak hem de işletmenin performansını değerlendirmek açısından önem arz etmektedir.

Birçok disiplinden faydalanan iş analitiği, veriyi bilgi haline getirmenin sanatı ve bilimidir denilebilir. İş analitiği, bilginin nasıl bir araya getirildiğini ve iş kararlarının nasıl verildiğini doğrudan etkilemektedir.

İş analitiği, iş planlamasının etrafında şekillenmektedir. Dolayısıyla, iş planını oluşturmak için gereken eğitim, teknoloji, yeterlilikler ya da her çeşit uygulama iş analitiğinin bir parçasıdır.

Günümüzde iş analitiği başta bankacılık sektörü olmak üzere, oyun sektörü, perakende sektörü gibi birçok sektör ve sosyal ağlar tarafından kullanılmaktadır.

Özellikle büyük veri (İng. big data) çalışmaları ile hem donanım kaynakları açısından çok daha fazla imkanın bulunması hem de çok büyük verilerin işlenmesi için toplanıyor olması gibi sebeplerle özellikle veri bilimi (İng. data science) gibi çalışmalar, iş analitiği çalışmalarını da ivmelendirmiş ve iş analitiği artık çoğu işletmenin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

İş Analitiği Ne İşe Yarar?

İş analitiği çözümleri ile;

  • Kurumsal stratejileri geliştirmek,
  • İşletme faaliyetleri için hedef ve performans ölçütleri belirlemek,
  • İşletme tarafından kullanılan teknoloji ve süreçleri aktif ve etkin tutmak,
  • Rakip işletmelere karşı rekabet üstünlüğü sağlamak,
  • Kritik anlarda ihtiyaç duyulan bilgiyi anlık sunarak karar alma mekanizmalarını güçlendirmek,
  • Müşteri davranış ve talepleri doğrultusunda uygulamalar yapmak (ürün fiyatlandırma, arz sunma vs.),
  • Satın alma, lojistik ve tedarik süreçlerini optimize ederek maliyetleri azaltmak mümkündür.

Bu konuda da bilgi almak isteyebilirsiniz;  İş Zekası Yazılımı (BI) Nedir? Hangi Alanlarda Kullanılır? başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Sonuç olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen sürekli gelişmeler işletmelerin veri çeşitliliğini ve boyutunu artırmaktadır. Verilerin doğru ve anlamlı bilgiler haline getirilip stratejik bir varlık olarak değerlendirilmesi işletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde oldukça etkilidir. Doğru ve etkin kullanımının getireceği olumlu sonuçlar nedeniyle girişimcilerin iş analitiği çözümlerine olan ilgisi ve talebi gün geçtikçe artmaktadır.